sekretar

30.09.2021. a toimub pedagoogilise nõukogu istung

Istung toimub elektroonselt.   Päevakord:   08.2021. a pedagoogilise nõukogu otsuse täitmine. Lasteaia ettevalmistamise 2021/2022. õa tulemused. Laste kõne arengu analüüs seisuga 15.09.2021. a.  

Loe rohkem

Konkurss

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss liikumisõpetaja vaba ametikoha täitmiseks     Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi liikumisõpetaja vaba ametikoha täitmiseks (koormus 1, 0).   Nõudmised kandidaadile:   Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Eesti keele oskus B2 tasemel. Digikompetentsid Valmisolek meeskonnatööks. Väga hea suhtlusoskus. Eelnev töökogemus laste loovtegevuse korraldamisel. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.     Kandidaadil on […]

Loe rohkem

Pednõukogu istung

30.08.2021. toimub pedagoogilise nõukogu istung   Toimumise aeg: 13.00 Toimumise koht: muusikasaal   Päevakord:   31.05.2021. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine. 2021. a suveperioodi tegevuste teostamise kohta. Narva Lasteaia Põngerjas 2020/2021. õppeaasta kavandatud prioriteetide täitmine. Narva Lasteaia Põngerjas 2020/2021. õppeaasta sisehindamise analüüs. Narva Lasteaia Põngerjas 2021/2022.õppeaasta tegevuskava läbiarutamine.

Loe rohkem

Partnerid