sekretar

Teatis

Teatame, et 23.12. 2021. a ja 31.12.2021.a lasteaia tööaeg on  06.30-15.30.

Loe rohkem

01.12.2021. a toimub hoolekogu istung

Toimumise koht: lasteaia territooriumil, administratiivhoone juures. Toimumise aeg: 17.00   Päevakord: Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu esimehe, hoolekogu esimehe asetäitja ja protokollija valimine. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu 2021/2022.õa tööplaani koostamine ja kooskõlastamine. Narva Lasteaia Põngerjas komplekteerimine 2021/2022.õa. Narva Lasteaia Põngerjas prioriteetsed arengusuunad 2021/2022.õa. Laste arvu suurendamine aiarühmas Vaarikas (4-6 a) kuni 24 last alates 08.11.2021. a.

Loe rohkem

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss keelekümblusrühma õpetaja ametikohale

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1,0) põhitöötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.   Nõudmised kandidaadile: 1. vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; eesti keele oskus C1 tasemel; arvuti kasutamise oskus; loovus ja meeskonnatöö oskus; 5. soovitav eelnev töökogemus lasteaias.   Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); […]

Loe rohkem

Partnerid