Uudised

KUULUTUS

Korraldus nr 300-k “Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest” LA_kuulutus LA_avaldus

Loe rohkem

Lugupeetud lapsevanemad!

Kõik info seoses Covid-19 levikuga leiate siin: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Loe rohkem

10.02.2020. a toimub lasteaia hoolekogu istung

10.02.2020. a toimub lasteaia hoolekogu istung Toimumise aeg: 17.00 -18.00 Toimumise koht: lasteaia muusikasaal Päevakord: Narva Lasteaia Põngerjas 2019. a arengukava täitmise analüüs . Narva Lasteaia Põngerjas  komplekteerimine seisuga 10.01.2020.a Narva Lasteaia Põngerjas 2020.a  eelarve läbiarutamine. Narva Lasteaia Põngerjas kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine. Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise  korra kinnitamine.

Loe rohkem

Partnerid