Uudised

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss keelekümblusrühma õpetaja ametikohale

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1,0) põhitöötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.   Nõudmised kandidaadile: 1. vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; eesti keele oskus C1 tasemel; arvuti kasutamise oskus; loovus ja meeskonnatöö oskus; 5. soovitav eelnev töökogemus lasteaias.   Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); […]

Loe rohkem

30.09.2021. a toimub pedagoogilise nõukogu istung

Istung toimub elektroonselt.   Päevakord:   08.2021. a pedagoogilise nõukogu otsuse täitmine. Lasteaia ettevalmistamise 2021/2022. õa tulemused. Laste kõne arengu analüüs seisuga 15.09.2021. a.  

Loe rohkem

Konkurss

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss liikumisõpetaja vaba ametikoha täitmiseks     Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi liikumisõpetaja vaba ametikoha täitmiseks (koormus 1, 0).   Nõudmised kandidaadile:   Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Eesti keele oskus B2 tasemel. Digikompetentsid Valmisolek meeskonnatööks. Väga hea suhtlusoskus. Eelnev töökogemus laste loovtegevuse korraldamisel. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.     Kandidaadil on […]

Loe rohkem

Partnerid