Dokumendid

Arengukava

Narva Lasteaia Põngerjas Arengukava 2021-2026

Õppekava

Narva Lasteaia Põngerjas õppekava

Tegevuskava

Narva Lasteaia Põngerjas tegevuskava 2023.2024. õa

    Kodukord  

Kodukord

    Narva Lasteaia Põngerjas lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord

Sisehindamine

Narva Lasteaia Põngerjas sisehindamise läbiviimise kord

Põhimäärus

Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Põhimääruse muutmine 2015

Pedagoogilise nõukogu istungid

31.08.2023 pednõukogu istung

Hoolekogu istungid 

13.11. 2023 hoolekogu istung

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

https://www.narva.ee/ru/andmekaitsetingimused
 Narva linna munitsipaalasutuste andmekaitsespetsialist Anastassia Moldon, 
andmekaitse@narva.ee

Narva Lasteaia Põngerjas hankekord

Narva Lasteaia Põngerjas hankekord

 

Blanketid

Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlus
Lapse lasteaiast väljaarvamise avaldus

Dokumentide register

ekis.ee


Partnerid