Dokumendid

Arengukava

Narva Lasteaed Põngerjas ARENGUKAVA 2015-2022

Õppekava

Õppekava

Tegevuskava

 Tegevuskava 2018-2019. õ.a.

Kodukord

Kodukord

Sisehindamine

Narva Lasteaia Põngerjas sisehindamise labiviimise kord

Põhimäärus

Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Põhimääruse muutmine 2015

Pedagoogilise nõukogu istungid

Pedagoogilise nõukogu

Hoolekogu istungid 

Hoolekogu

Asjaajamiskord

Narva Lasteaia Põngerjas Asjaajamiskord

Konkursite “Aasta õpetaja – 2019 ” jaAasta – 2019 uhkus ”  läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

Lasteaed Põngerjas AK tingimused


Partnerid