Dokumendid

Arengukava

 Narva-Lasteaed-Põngerjas-ARENGUKAVA-2015-2022-eesti

Õppekava

Õppekava-Pongerjas-2018-seisuga-12.11.2018

Tegevuskava

 Tegevuskava 2018-2019. õ.a.

Kodukord

Kodukord-eesti-keeles-seisuga-31.01.18

Sisehindamine

 Narva Lasteaia Põngerjas sisehindamise läbiviimise kord 2019

Põhimäärus

Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Põhimääruse muutmine 2015

Pedagoogilise nõukogu istungid

Pedagoogilise nõukogu

Hoolekogu istungid 

Hoolekogu

Konkursite “Aasta õpetaja – 2019 ” jaAasta – 2019 uhkus ”  läbiviimise kord 

Lasteaia konkurss Aasta õpetaja 2019

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

Lasteaed Põngerjas AK tingimused


Partnerid