Dokumendid

Arengukava

 Narva-Lasteaed-Põngerjas-ARENGUKAVA-2015-2022-eesti

Õppekava

Õppekava Põngerjas 2018 seisuga 12.11.2018

Tegevuskava

Tegevuskava 2020-2021

    Kodukord  

Kodukord 2020

    Narva Lasteaia Põngerjas lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord

lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord kinnitatud 15.10.2020

Sisehindamine

 Narva Lasteaia Põngerjas sisehindamise läbiviimise kord 2019

Põhimäärus

Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Põhimääruse muutmine 2015

Pedagoogilise nõukogu istungid

Ped.nõukogude istungid

Hoolekogu istungid 

Hoolekogu istungid

Konkursite “Aasta õpetaja 2020” jaAasta uhkus 2020”  läbiviimise kord 

Lasteaia konkurss Aasta õpetaja 2020

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

NARVA LASTEAIA PÕNGERJAS PEDAGOOGIDE VABA AMETIKOHA TÄITMISEKS KORRALDATAVA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

Lasteaed Põngerjas AK tingimused


NARVA LASTEAIA PÕNGERJAS HANKEKORD
Narva Lasteaia Põngerjas hankekord 2020

BLANKETID

Vastuvõtu avaldus
Lapse lasteaiast väljaarvamise avaldus

DOKUMENTIDE REGISTER

 


Partnerid