Dokumendid

Arengukava

 Narva-Lasteaed-Põngerjas-ARENGUKAVA-2015-2022-eesti

Õppekava

Õppekava-Pongerjas-2018-seisuga-12.11.2018

Tegevuskava

 Tegevuskava 2019-2020 eesti kinnitatud

Kodukord

Kodukord-eesti-keeles-seisuga-31.01.18

Sisehindamine

 Narva Lasteaia Põngerjas sisehindamise läbiviimise kord 2019

Põhimäärus

Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Põhimääruse muutmine 2015

Pedagoogilise nõukogu istungid

pedagoogilise-nõukogu-istungid-6

Hoolekogu istungid 

Hoolekogu_istungid

Konkursite “Aasta õpetaja – 2019 ” jaAasta – 2019 uhkus ”  läbiviimise kord 

Lasteaia konkurss Aasta õpetaja 2019

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

NARVA LASTEAIA PÕNGERJAS PEDAGOOGIDE VABA AMETIKOHA TÄITMISEKS KORRALDATAVA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

Lasteaed Põngerjas AK tingimused


Partnerid