Dokumendid

Arengukava

Narva Lasteaia Põngerjas Arengukava 2021-2026

Õppekava

Narva Lasteaia Põngerjas õppekava

Tegevuskava

Narva Lasteaia Põngerjas tegevuskava 2020-2021

    Kodukord  

Narva Lasteaia Põngerjas kodukord

    Narva Lasteaia Põngerjas lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord

Sisehindamine

Narva Lasteaia Põngerjas sisehindamise läbiviimise kord

Põhimäärus

Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Põhimääruse muutmine 2015

Pedagoogilise nõukogu istungid

Pednõukogu istung 22.12.2020

Hoolekogu istungid 

Hoolekogu istung 22.12.2020

Narva Lasteaia Põngerjas konkursite «Aasta õpetaja 2020» ja «Aasta uhkus 2020»  läbiviimise kord 

 

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused

Narva Lasteaia Põngerjas andmekaitsetingimused


Narva Lasteaia Põngerjas hankekord

Narva Lasteaia Põngerjas hankekord

 

Blanketid

Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlus
Lapse lasteaiast väljaarvamise avaldus

Dokumentide register

ekis.ee


Партнеры